Velkommen til Norsk tidsskrift for atferdsanalyse (NTA) sine nettsider.

NTA er et vitenskapelig nivå 1 tidsskrift som gis ut av Norsk atferdsanalytisk forening (Nafo). I tidsskriftet som så dagens lys allerede i 1974, den gang under navnet "Diskriminanten", publiseres i hovedsak artikler fra det norske atferdsanalytiske miljøet.

Artikler til nedlasting

På nettsidene våre kan du finne nedlastbare artikler i form av pdf-filer fra utgivelser tilbake til 1994. Benytt menyen til venstre for å navigere deg gjennom årganger og utgivelser. Vi arbeider med å få på plass en søkefunksjon, men det gjenstår fortsatt litt tid før denne kan lanseres.

Skrive i NTA

Vi er opptatt av at tidsskriftet skal utgi artikler fra hele registeret av atferdsanalytisk virksomhet, og således være en arena for både eksperimentell forskning, teoretiske og konseptuelle problemstillinger og for anvendt atferdsanalyse. Kanskje er det aktuelt for deg å skrive i NTA? I så tilfelle finner du aktuell informasjon til forfattere i menyen på toppen av siden.

Abonnement

NTA eies og utgis av Norsk atferdsanalytisk forening, og distribueres til alle medlemmer av foreningen. Om du ikke ønsker å være medlem av foreningen, vil vi naturligvis allikevel ønske deg velkommen som abonnent. Du finner mer informasjon om abonnement i menyen øverst på siden.

Tilbakemeldinger

Om du har synspunkter på nettsidene våre, eller på andre forhold ved tidsskriftet vil vi gjerne høre fra deg. Send oss i tilfelle en e-post til nta@atferd.