Norsk tidsskrift for atferdsnalyse 2024

Innhold:


Søvntiltak basert på funksjonell kartlegging for en gutt i ungdomsskolealder med lett utviklingshemming, i en omsorgsbolig

Knut-Aleksander Brath Ecura Bo og Habilitering

Nøkkelord: miljøterapi, differensiell forsterkning, motstand mot legging, innsoving, søvn, søvnhygiene, funksjonell kartlegging, intervallregistrering, søvnhygiene


B. F. Skinners Walden Two: Hva handler den om, hva var målet med den, og hvilken verdi har den?

Børge Holden Habiliteringstjenesten, Sykehuset Innlandet