Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2007

Innhold:


Kommunikasjon for mennesker med språkvansker: Valg av alternative responsformer

Tore Vignes Stavanger universitetssjukehus

Nøkkelord: Verbal atferd, alternativ kommunikasjon, topografibasert verbal atferd, seleksjonsbasert verbal atferd, tale, tegnspråk, PECS


En undersøkelse av effekten av antall korreksjoner på feillesing av ord hos elever med psykisk utviklingshemning

Bjarney Hardardottir Gosen Skole, Stavanger

Nøkkelord: Leseopplæring; Fonologisk korreksjon; Enkeltkorreksjon; Flere korreksjoner


Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), en atferdsanalytisk psykoterapi

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Atferdsanalyse; RFT; Psykoterapi; Acceptance and commitment therapy; Aksept- og forpliktelsesterapi; ACT