Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2012

Innhold:


Motstandstrening: Hva går det ut på, virker det, og er det faglig og etisk forsvarlig?

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Nøkkelørd: Motstandstrening, unngåelse


Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid: fra normative og deskriptive premisser til tiltak og evaluering

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunnar Salthe Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: kliniske arbeidsmodeller, vernepleierens arbeidsmodell, normative og empiriske premisser, anvendt atferdsanalyse, sjekkliste, beslutningsstøtte


Sentrale variabler i forståelsen av spilleavhengighet

Kari Revheim Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: spilleavhengighet, verbal atferd, overføring av stimulusfunksjoner, overtroisk atferd, delay of discounting, forsterkning


Bruk av funksjonelle analyser og funksjonell kommunikasjonstrening for å redusere utfordrende atferd hos et barn med Smith-Magenis syndrom

Heidi E. Nag Frambusenter for sjeldne funksjonshemninger

Nøkkelord: Smith-Magenis syndrom, funksjonelle analyser, funksjonell kommunikasjonstrening, utfordrende atferd


Om Begreper

Inndeling av atferdsanalysen i subsystemer eller arbeidsområder

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Nøkkelord: subsystemer og arbeidsområder i atferdsanalyse, gap-analyser, tjenesteyting basert på atferdsanalyse, systembygging


Kontekstualisme, dualisme og valg av analytiske enheter

Innledning til Hayes & Brownstein

Gunnar Ree Høgskolen i Oslo og Akershus

Mentalisme, adferd-adferd-relasjoner, og et adferdsanalytisk syn på formålet med videnskap

Stephen C. Hayes University of Reno – Nevada
Brownstein Aaron. J. University of North Carolina at Greensboro