Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2013

Innhold:


Atferdsanalyse, Etikk og Normative Problemstillinger

En oppsummering fra tilleggsseminaret ved NAFO-seminaret 2012

Monica Vandbakk Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Atferdsmessige studier av Demens: Effekten av Ulike Varianter av Matching-to-Sample Prosedyrer

Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus
Hanna Steinunn Steingrimsdottir Høgskolen i Oslo og Akershus
Anette Brogård Antonsen Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: demens, identitetsmatching, DMTS, titrerende DMTS


Identifisering av Forløpere til Problematferd: En Systematisk Replikasjonsstudie

Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Kristian Vintermyr Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Østfold
Lena Gabrielsen Høgskolen i Østfold
Aslak Laugsand Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Funksjonelle analyser, forløpere, problematferd, replikasjoner


Manglende generalisering av trenerferdigheter på tvers av situasjoner etter workshop om incidental Teaching

Heidi Skorge Olaff Høgskolen i Oslo og Akershus
Kenneth Larsen Oslo universitetssykehus HF
Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: autisme, Incidental Teaching, atferdsanalyse, Tidlig og intensiv atferdsanalytisk opplæring, personalopplæring, generalisering.


Kartlegging av systemintervensjoner i skole: effekt på klassemiljø og prososial atferd

Børge Strømgren Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: systemintervensjoner, helskole tilnærming, implementering, klassemiljø


Behavioral economics

Kjetil Viken Høgskolen i Lillehammer

Nøkkelord: behavioral economics, atferdsanalyse, mikroøkonomi, enhetspris, elastisitet


Utvikling og evaluering av et tiltak for å utforme grafer til bruk i studentarbeider og miljøarbeid

Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: linjegrafer, Excel, opplæring, studenter og miljøarbeidere


Appendix til "Utvikling og evaluering av et tiltak for å utforme grafer til bruk i studentarbeider og miljøarbeid"

Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: linjegrafer, Excel, opplæring, studenter og miljøarbeidere


Om begreper

Forståelse av Selvet i Atferdsanalyse

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

En enhetlig forklaringsmodell

Innledning til Donahoe (2003) Selectionism

Høgskolen i Oslo og akershus

Selectionism